Wat Is Omtrek En Oppervlakte at Versekering

Best vertroude versekering 2022 . Search anything about versekering in this website.

Wat Is Omtrek En Oppervlakte

Wat Is Omtrek En Oppervlakte. Oppervlakte (a) word gewoonlik in vierkante eenhede soos vierkante millimeter (mm 2), vierkante sentimeter (cm 2) en vierkante meter (m 2) gemeet. Het is belangrijk dat je goed kijkt naar de maateenheid en dit erbij vermeld

PPT 8.1 Omtrek en oppervlakte PowerPoint Presentation, free download
PPT 8.1 Omtrek en oppervlakte PowerPoint Presentation, free download from www.slideserve.com

De omtrek is de afstand die je legt als je helemaal rondom een object heen gaat. In deze video wordt uitgelegd hoe je kunt uitrekenen wat de totale oppervlakte van een object is. In deze serie over omtrek & oppervlakte beginnen we vanaf de basis, namelijk wat is nu precies omtrek en wat is nu precies oppervlakte?

PPT 8.1 Omtrek en oppervlakte PowerPoint Presentation, free download

Een object is 7 cm breed en 14 cm lang. Stel bijvoorbeeld dat je een woonkamer hebt van 6 meter breed en 8 meter lang. Getal & ruimte 12e editie. (2 x de breedte) + (2 x de lengte), je rekent hier eerst uit wat er tussen de haakjes staat.