Wat Is Het Paritair Comité 200 at Versekering

Best vertroude versekering 2022 . Search anything about versekering in this website.

Wat Is Het Paritair Comité 200

Wat Is Het Paritair Comité 200. Tot 1 april 2015 was deze sector gekend als pc 218, maar na een hervorming van een aantal paritaire comités, zijn pc 200 en pc 218 samengevoegd in pc 200. Bepalingen met een impact op het loon

Sociaal Akkoord in het Aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC
Sociaal Akkoord in het Aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC from www.vbo-feb.be

Vermits elk bedrijf in belgië ressorteert onder een bepaald paritair comité is het voor de werkgevers belangrijk te weten welke reglementering zij dienen te volgen. Het al dan niet afsluiten of laten registreren van een opleidingsplan. Het aanvullend paritair comité voor bedienden of paritair comité 200 telt bijna 60.000 bedrijven en 500.000 bedienden.

Sociaal Akkoord in het Aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC

Het pc 200 werd reeds opgericht in 1974 om het pc 218 te vervangen dat opgericht werd in 1957. Pc 218, het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, is het paritair comité waarin de meeste bedienden zijn ondergebracht. Pc 200 is het grootste paritair comité in ons land. Het gaat dus om een zeer grote en heterogene sector met ongeveer 50.000 bedrijven en.