Wat Is Gewestplan at Versekering

Best vertroude versekering 2022 . Search anything about versekering in this website.

Wat Is Gewestplan

Wat Is Gewestplan. Percelen waarvan de bestaande functies “planologisch” (op het gewestplan) niet in het gepaste gebied gelegen zijn (bv. Het gewestplan, ingevoerd in de late jaren 70, maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen landbouwgebied (geel), woongebieden (rood), natuur (groen) en industrie (paars).

Stefan Vanderlinden
Stefan Vanderlinden from stefanvanderlinden.blogspot.com

Zo kan een grond bijvoorbeeld gelegen zijn in woongebied, agrarisch gebied of recreatiegebied. Wat blijkbaar dus niet voorzien zou zijn in de visie van de (nu nog geldende) gewestplannen van in de jaren '70. Zo’n gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van gronden vast.

Stefan Vanderlinden

De bodembestemmingen verwijzen naar de algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor al de vlaamse gewestplannen werden vastgelegd. De eerste actie van een beheerder bij het onderzoek van een concrete vraag, is het opzoeken van de ruimtelijke bestemming van zijn eigendom per perceel (kleur en overdruk) op het gewestplan of rup. Het gewestplan, ingevoerd in de late jaren 70, maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen landbouwgebied (geel), woongebieden (rood), natuur (groen) en industrie (paars). Ook liggen de gebieden vast waar industrie (paars ingekleurd) kan, welke gronden kunnen gebruiken worden.