Wat Is Een Protocol Informatica at Versekering

Best vertroude versekering 2022 . Search anything about versekering in this website.

Wat Is Een Protocol Informatica

Wat Is Een Protocol Informatica. In de informatica , een protocol is een reeks van regels waarmee computers kunnen communiceren. Praktische filosofie die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is.

Basiscursus TCP IP Protocollen Wat is een Protocol
Basiscursus TCP IP Protocollen Wat is een Protocol from present5.com

Of dat nu een computernetwerk, een gemeentehuisvergadering of een bordspel is. Nederland weet goed hoe een hittegolf. De onderstaande lijst bevat al meer dan 4800 termen, afkortingen, acroniemen, synoniemen en jargon uit de computerwereld met daarbij een korte beschrijving en/of vertaling.

Basiscursus TCP IP Protocollen Wat is een Protocol

Een protocol beperkt, in tegenstelling tot bij een richtlijn. Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie arbo · geneeskunde · ict · informatica · milieukunde · navigatie · onderwijs · overheid en politiek · polymeernamen · rechtspraak · spoorwegstations · wetten en regelingen · wiskunde Een protocol is een voor afgestemde manier/methode van het uitvoeren van bepaalde taken in een bepaalde volgorde. Er zijn ook protocollen die uitleggen hoe je iets wetenschappelijks moet aanpakken.