Wat Is Een Protocol at Versekering

Best vertroude versekering 2022 . Search anything about versekering in this website.

Wat Is Een Protocol

Wat Is Een Protocol. Een protocol kan worden omschreven als een formele set regels om interacties tussen twee entiteiten te regelen en is essentieel voor standaardisatie. Een protocol, in het grieks protocollon, is een richtlijn hoe met een onderwerp om te gaan.

Basiscursus TCP IP Protocollen Wat is een Protocol
Basiscursus TCP IP Protocollen Wat is een Protocol from present5.com

Volgens het protocol 4 (computer) geheel. 3 geheel van vastgelegde regels en afspraken op een bep. Een protocol kan worden gezien als een vorm van directe regulering:

Basiscursus TCP IP Protocollen Wat is een Protocol

Volgens het protocol 4 (computer) geheel. Nauwkeurig, letterlijk verslag van wat gezegd of gedaan is vb: Een protocol is een serie instructies of stappen die iemand moet volgen om een bepaalde activiteit uit te voeren, bijvoorbeeld om te melken of te voeren. Dit document hoort weinig ruimte te bieden voor interpretatie en is dus zo helder en concreet mogelijk.