Definitie Slim at Versekering

Best vertroude versekering 2022 . Search anything about versekering in this website.

Definitie Slim

Definitie Slim. Britannica dictionary definition of slim. Slim synonyms, slim pronunciation, slim translation, english dictionary definition of slim.

Topsporter is per definitie slim De Volkskrant
Topsporter is per definitie slim De Volkskrant from www.volkskrant.nl

Slim synonyms, slim pronunciation, slim translation, english dictionary definition of slim. Hieronder vind je 8 betekenissen van het woord slim. 1 adj being of delicate or slender build “a slim girl with straight blonde hair” synonyms:

Topsporter is per definitie slim De Volkskrant

The slim booklets describe a range of services and facilities. He has a slim build. (regional) strat de murdărie de pe pielea nespălată, de pe îmbrăcămintea purtată mult și neîngrijită sau de pe obiectele mult întrebuințate și necurățate la vreme. To try to get thinner by eating….